Bütün siniflər

Əlifba

Əlifba qrupu sinifləri

Uşaqlarda əsasən oxuma bacarığını və yazı vərdişlərini formalaşdırmaq məqsədilə təşkil olunmuşdur.
Qeydiyyat
Hesab

Riyaziyyat qrupu sinifləri

Uşaqlarda hesablama vərdişləri formalaşdırmaq, sadə riyazi, həndəsi, İKT bacarıqları aşılamaq məqsədilə təşkil olunmuşdur.
Qeydiyyat
Ulduz

"Balaca ulduzlar" sinifləri

Çağalıq dövründə olan körpələr üçün qayğıkeş bir mühitdə onların qidalanması və rahat yuxu rejiminə alışdırmaq məqsədilə təşkil olunmuşdur.
Qeydiyyat
Rəngkar

Rəsmxətt qrupu sinifləri

Uşaqlarda rənglər və onun müxtəlif çalarları ilə tanışlıq, yağlı boyalar ilə rəsm çəkmək vərdişlərini formalaşdırmaq məqsədilə təşkil olunmuşdur.
Qeydiyyat
Lalələr

"Qırmızı lalələr"

Uşaqları əməyə və zəhmətə alışdırmaq, sənətə məhəbbət yaratmaq məqsədilə müxtəlif işlərin - kulinariya və s. yaradılmışdır.
Qeydiyyat
Oyun

Oyun qrupu sinifləri

Böyük pedaqoq K.D.Uşinski demişdir ki, oyunlar və imitasiyalar olmazsa, uşaqlar şəxsiyyət kimi yetişə bilməzlər.
Qeydiyyat

Siz də bizim bağçaya gəlmək istəyirsinizsə, elə indi 👉